بیا بقلم (فت ونک) خ بند FIVETAMUSIC

بیا بقلم (فت ونک)

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 1 ثانیه
تاریخ: تیر 03، 1403

بازم یک ‌یک اوردی واسه من بیبی په خودت چی میگی اینو که زدیم پشت بندش بیا یک رول بکشیم آخ حالم خرابه چقدر مودش باحاله از کدوم ساقی گرفتی نوش جونش حلالش آخ بیا بغلم آره پسر آها آها تی بلامیسر لطفا بمون بام آخ تی جان قربان آخ بیا بغلم آره پسر آها آها تی بلامیسر لطفا بمون بام آخ تی جان قربان صبح که میشه رو الکلیم آهان بعد از ظهرش رو الکلیم آهان شب که میشه رو الکلیم بابا بیاین منو جمع کنید آقا بی بریم یه کم حال کنیم یه علف بکشیم تو بالکنی هر گندی امشب زدیمو قول بدیم همینجا چال کنیم نبینم به کسی پا بدی یهو پا ندی منو بگا بدی یهویی پولامو بالا نکشی مثل زن مهدی قائدی آخ چقدر پاره ام الان آخ چقدر هایم پرام دو دقیقه تو فاز اندیم یهو میرم تو فاز آهنگران یاساشین مازندران من روی تو بدگیرم با تو تا تش میرم آخ چقدر خوشتیبی تو تی جان بمیرم آخ دارم شل میشم یهو نری از پیشم انقدر الکل دادی بهم دارم خول میشم آخ بیا بغلم آره پسر آها آها تی بلامیسر لطفا بمون بام آخ تی جان قربان آخ بیا بغلم آره پسر آها آها تی بلامیسر لطفا بمون بام آخ تی جان قربان