آغوش (فت خورسی) شایان اشراقی FIVETAMUSIC

آغوش (فت خورسی)

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 40 ثانیه

من نداشتم دلشو اومدی معجزه شد عاشقی سفت بغلم کرد رو من انداخت چششو رفتی دلتنگ توام دیگه نیست دست خودم من واسه خاطره هات از خودم خسته شدم تویی آروم دلم نیستی داغونه دلم دیگه آروم نمیگیرم تو هر آغوشی برم چرا دیوونه ی من زدی اینجوری به من من که آروم نمیگیرم تو هر آغوشی برم ته هر تلاشی میخورم به بن بست نمیاد اشکی رو چشم وقتی این قلبو کشتم کیرم تو داداشیات همشون تو کف و گوشنن از رابطه خستم با زخمایی که الان نشسته پشتم نفهمیدم زندگی اصلا میده بم کی حال من خر بودم خوشبخت وقتی کرده بودم پیدات می دونی معروفم به اینکه از پلیس فراریم ولی دوست داشتم تو بغل تو بی افتم زندان رفیقام میرن سلامتیت پیک که بردی منو تو چیزی که میدیدیش گیم هر اشتباهیم کنیم داره یه جریمه که یه سریشو با پول نمیشه کنیم پی اون بغلی که واسم بودش سه دانگ سیف وقتی اعتمادی نیست بهتره نرسه حیف من بودم توی اون قفس فیک که سر سادگیم می دیدمش عشق تویی آروم دلم نیستی داغونه دلم دیگه آروم نمیگیرم تو هر آغوشی برم چرا دیوونه ی من زدی اینجوری به من من که آروم نمیگیرم تو هر آغوشی برم تویی آروم دلم نیستی داغونه دلم دیگه آروم نمیگیرم تو هر آغوشی برم چرا دیوونه ی من زدی اینجوری به من من که آروم نمیگیرم تو هر آغوشی برم