بوتتله تالک دون & فدی FIVETAMUSIC

بوتتله

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 8 ثانیه
تاریخ: مرداد 02، 1401

تاک داون فدی بابا مایانش چی؟ یه یه یه باتلو خوردی دو باتلو خوردی تلو تلو خوردی بیبی دیگه آبرومو بردی یه باتلو خوردی بیبی مست کردی مردی بیبی بعد عمری بیبی شدی مسخره کلی بیبی اینم هرشب مسته بابا چقد‌ کم جنبس ای بابا خیلی شرمندم‌‌ داداشا برو‌‌بدمست،گمشو‌بابا چرا رفتی رو‌لایو‌ جلو‌جمع حالا یکی باید‌کنه‌تورو جمع جلوم‌کتو کند انگار پروم اومد رو‌تشک لاتی با ۲ بند‌ (بیا) ای وای ای وای نمیدونی‌ ایرانی یا ان‌وای توی هفت خطا تو‌ ده تای تو‌ ا بد‌ مست چطو سرپای میارم سنگ‌ تو قیچی گفتی ۲ پیک بزنیم اوکی‌شی کردی کچلمون‌ مثه قمیشی زدی تا‌‌سحر مثه‌ قریشی یه باتلو خوردی بیبی مست کردی مردی بیبی بعد عمری بیبی شدی مسخره کلی بیبی یه باتلو خوردی مست کردی مردی بعد عمری شدی مسخره کلی بیبی اینجوری میزنی‌ سکته که سه تا پیک سک روی سکسکه همه چیتم‌ لو دادی اینستاتم روی پیج فیکته اوضاع شد یه نمه خطری بیبی نزن دست به شات اکیپ توی صف تگری شت حیثیت رفت‌ به باد وطنی وطنی وطنی بازم نمیخرم من با اجنبی فاز ولی آبرومو بردی بیبی ته باتلرو نزنی گاز فدی سوبر انگار سر ظهره بازی نیستی حتی دست به مهره نده فول بیبی خسته ام میندازمت بیرون مثل ممه شهره یه باتلو خوردی بیبی مست کردی مردی بیبی بعد عمری بیبی شدی مسخره کلی بیبی یه باتلو خوردی مست کردی مردی بعد عمری شدی مسخره کلی بیبی میشه فیتمون نابی آره فقط بتکون مانی اگرم بشه دیلمون باس بیتُ بزنی به کیف پول دات می بیبی یه باتلو خوردی بیبی مست کردی مردی بیبی بعد عمری بیبی شدی مسخره کلی بیبی برو بابا مسخرشو دراردی بگیر الکلُ ا‌یه ارمنی باید حمل کنی توی معدنی دخمل ایرانیو ول کنی از دانس میره روی اللری کی عکس درست گذاشته؟ هی دسته ی رز گذاشته! اینُ واسه شما پست گذاشته ولی منو تو کلوز گذاشته! این چپیه ، بد نی سوتون ولی سلیقه ، من نی سوتون رنگ پریده ، مستی سوتون بی رویه ، رفتی سوتون من گنگ هیت دادم ترکید بعد غمگین دادم ترکید بابا یه بار مست بودم شیش و هشتای سنگین دادم ترکید، عه! یه باتلو خوردی بیبی مست کردی مردی بیبی بعد عمری بیبی شدی مسخره کلی بیبی یه باتلو خوردی مست کردی مردی بعد عمری شدی مسخره کلی بیبی بعد عمری سابقه همش پشم شدیم اشکین ۰۰۹۸