اصلان مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

اصلان

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 41 ثانیه
تاریخ: اسفند 29، 1399

نداریم مثل چشمِ تو ناب مثل قند توو دلم میشی آب دارم میخورم تاب توو نگاهت چی میگه آخه اون صورت ماه اصلاً دست خودم نیست من بستم سر چشم هات به خدا قسم میگیرم عشق از اون چشم های خستت هستم هر جور حساب کنی هستم میریزه از خندت طعم عسل من به عشق تو بارم رو بستم نداریم مثل چشم تو ناب مثل قند توو دلم میشی آب دارم میخورم تاب توو نگاهت چی میگه آخه اون صورت ماه میشم هی دلتنگت آخه هنوز هم عشق تو داغه همه عکس هات روو در و دیوار این خونه قابه اصلاً دست خودم نیست من بستم سر چشم هات به خدا قسم میگیرم عشق از اون چشم های خستت هستم هر جور حساب کنی هستم میریزه از خندت طعم عسل من به عشق تو بارم رو بستم چقدر باید ستاره ها رو بشمارم نباشی و با خاطراتت عشق کنم این دلو دنبال تو هی ولش کنم میشم هی دل تنگت آخه هنوز هم عشق تو داغه همه عکس هات روو در و دیوار این خونه قابه اصلاً دست خودم نیست من بستم سر چشم هات به خدا قسم میگیرم عشق از اون چشم های خستت هستم هر جور حساب کنی هستم میریزه از خندت طعم عسل من به عشق تو بارم رو بستم