فازه رقص دنیا FIVETAMUSIC

فازه رقص

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 0 ثانیه
تاریخ: خرداد 23، 1403

جمع رد و چیل و مست بدون پیش و پس یه مشت عشق الری منم ستون شیش و هشت جمع پک و پارن همه لنگ اشارن تازه ورودا بد تحت فشارن هی پر میکنیم به قصد کشتن فاز طالبانه من جون ادامه دادن ندارم صادقانه جمع رد و چیل و مست بدون پیش و پس یه مشت عشق الری منم ستون شیش و هشت جمع رد داده ترین همه از راه به دریم سر شبه تازه بسم الله الرحمن الرحیم داغِ داغه سرامون تو هوای سردم بس که عمدا زدیم هرچیو آخه درهم از من هیچی نپرسین و به روم نیارین من حالا چیزی ندارم باشه برای بعدا داغِ داغه سرامون تو هوای سردم بس که عمدا زدیم هرچیو آخه درهم از من هیچی نپرسین و به روم نیارین من حالا چیزی ندارم باشه برای بعدا رو کن ببینم چی بلدی تو من پشتتم حله همه درس پس میدن اینجا بگو بم انت معلم صوبر جمعمونم تا یه هفته پاتیله همه بشمار سه به خط که وقت رقص لاتیه جمع رد و چیل و مست هم بدون پیش و پس یه مشت عشق الری منم ستون شیش و هشت جمع رد داده ترین همه از راه به دریم سر شبه تازه بسم الله الرحمن الرحیم داغِ داغه سرامون تو هوای سردم بس که عمدا زدیم هرچیو آخه درهم از من هیچی نپرسین و به روم نیارین من حالا چیزی ندارم باشه برای بعدا داغِ داغه سرامون تو هوای سردم بس که عمدا زدیم هرچیو آخه درهم از من هیچی نپرسین و به روم نیارین من حالا چیزی ندارم باشه برای بعدا