پله ممرئاس تامارا FIVETAMUSIC

پله ممرئاس

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 19 ثانیه
تاریخ: خرداد 13، 1403

نگو بعد من روزا مثل قبل می مونه خونمون یه رنگ شکسته قلب من آخرم که تر می مونه گونه های من حال من خوب نی و حال من خوب نی و حال من خوب نی و حال من خوب نی عاقبت دوری از همه زوری مگه مجبوری نگو مجبوری حال من خوب نی و حال من خوب نی و حال من خوب نی و حال من خوب نی عاقبت دوری از همه زوری مگه مجبوری نگو مجبوری هر بار بم میگفتی نرو بیبی دوست دارم چشمامو می بستم تا که حرفات بره یادم نفسای گرمت هنو مونده تو اتاقم نیستی و نبودنت دیگه شده واسم عادت نگو بعد من روزا مثل قبل می مونه خونمون یه رنگ شکسته قلب من آخرم که تر می مونه گونه های من تو کاری کردی باز دلم شکست همه تقصیرارو گردنم انداختی انداختی هرکاری بود میکردم واسه رفتنت همش بهونه داشتی داشتی تو از چشمام بخون منه سابق نصفه موند بی تو از اول شروع شد همه دردام زیرو رو شد منه احمق باز چه زود دلمو دادم به زور که با هر حرفت میکوبه روی قلبم جاش میکوبه ولی یه روز بعد من روز مثه قبل نمیشه خونمون یه رنگ نشکسته قلب من آخرم که تر میمونه گونه های من نگو بعد من روزا مثل قبل می مونه خونمون یه رنگ شکسته قلب من آخرم که تر می مونه گونه های من