بلرزون آرش FIVETAMUSIC

بلرزون

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 31 ثانیه

حاضری؟ بریم؟ بیا بیا فرفری جونم تو که می دونی میترکونم من می دونم تو خیلی باحالی اینو بزار همه بدونن معلومه که تو مال منی بدون تو خول و دیوونم بیا بیا فرفری جونم تو که می دونی میترکونم بیا قرو بده ببینم بیا قرو بده ببینم وای بلرزون دِ بدو بیا بلرزون امشبو زیاد بلرزون میخوام اون کمرو شونت بلرزه وای بلرزون دِ بدو بیا بلرزون بابا بیا بلرزون نبینم کسی اینجا نشسته آرش همینجوری رقصی خوبه منو میکشه موهای فرت منو جا بده بغل دلت دارم میبینم خیلی بالایی بپا کسی نخوره بهت حالا تو دیگه دنبال منی مست که میشی خیلی خفنی بدجور الان وصلم بهت نمیکنم اصلا ولت بیا قرو بده ببینم بیا قرو بده ببینم وای بلرزون دِ بدو بیا بلرزون امشبو زیاد بلرزون میخوام اون کمرو شونت بلرزه وای بلرزون دِ بدو بیا بلرزون بابا بیا بلرزون نبینم کسی اینجا نشسته جون، جون، جون من نری جایی نری تو بدون من جون، جون، جون من نری جایی نری تو بدون من بدو بیا فرفری جونم می دونی میترکونم دوست داری منو میخونم آرش همینجوری رقصی خوبه پس بدو بیا وسط ها چه بدنی لامصب وای تو که می دونی من هستم بات چقدر آهنگات تو مستی خوبه چقدر آهنگات تو مستی خوبه ای وای دِ بدو بیا بلرزون امشبو زیاد بلرزون میخوام اون کمرو شونت بلرزه وای بلرزون دِ بدو بیا بلرزون بابا بیا بلرزون نبینم کسی اینجا نشسته بلرزون بلرزون بلرزون بلرزون بلرزون بلرزون بلرزون