والی نیست اینه خیالت شایان اشراقی FIVETAMUSIC

والی نیست اینه خیالت

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 46 ثانیه

واسه تو بهترینم بودم ولی نیست عین خیالت زدی با جرزنی خط رو من ولی نیست عین خیالت بودی تو قسمتی از روحم ولی نیست عین خیالت آره نامردی خراب کردی منو با دل سیاهت موندم من رو حرفام ولی باز کم بود برات هر روز هر روز هر روز دعوا هر روز هر روز هر روز دعوا اونجایی که همه جوره سوختم و ساختم اونجایی که همه جوره جونمو دادم اونجایی که دیدم رو تب تابم همه چی درست بود مشکوک اما واسه تو بهترینم بودم ولی نیست عین خیالت زدی با جرزنی خط رو من ولی نیست عین خیالت بودی تو قسمتی از روحم ولی نیست عین خیالت آره نامردی خراب کردی منو با دل سیاهت همه جوره من بودم بات ولی بودم بد جور تنها هر روز هر روز هر روز دعوا هر روز هر روز هر روز دعوا چی میخواستیم و چی شدش آخر سر از اولشم بی خود اسرار کردم با تو خوب بودم نشد تکرار اصلا الانم خوبم اگه چشمام خط شن برو ولی یادم میکنی بازم بی خودی سادس می دونی کسی مثل من تورو نمیخواد اصلا میرسی به حرفم با هر کی بودی دوست دارم سنگ بشه قلبم برگردی ام بشه حرف دلم نه ولی الان تنگ شده تنگ نشده دلت بس که یه دندس واسه تو بهترینم بودم ولی نیست عین خیالت زدی با جرزنی خط رو من ولی نیست عین خیالت بودی تو قسمتی از روحم ولی نیست عین خیالت آره نامردی خراب کردی منو با دل سیاهت واسه تو بهترینم بودم ولی نیست عین خیالت زدی با جرزنی خط رو من ولی نیست عین خیالت بودی تو قسمتی از روحم ولی نیست عین خیالت آره نامردی خراب کردی منو با دل سیاهت