مرا ببخش علیرضا قربانی FIVETAMUSIC

مرا ببخش

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 39 ثانیه

مرا به خاطر دل شکسته ام ببخش مرا که از ندیدن تو خسته ام ببخش اگر به انتظار تو نشسته ام هنوز به دیگری اگر که دل نبسته ام ببخش ببخش اگر که با خیال بودن تو زنده ام اگر تو را نبردم از یاد ... ببخش اگر که از امید دیدن تو گفته ام به آرزوی رفته بر باد ... تویی تمام ماجرا که رفته ای ولی مرا به حال خود نمیگذاری ... صدای قلب من چرا غمت نمیکشد مرا چرا هنوز ادامه داری ... سکوت قبل رفتنت نماندنت ندیدنت مرا به این جنون کشیده ... چه حسرتیست بر دلم که از تمام بودنت نبودنت به من رسیده ... تویی تمام ماجرا که رفته ای ولی مرا به حال خود نمیگذاری ... صدای قلب من چرا غمت نمیکشد مرا چرا هنوز ادامه داری ...