چرا نشه (فت سهراب مج & سپهر خلسه) علیرضا جج FIVETAMUSIC

چرا نشه (فت سهراب مج & سپهر خلسه)

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 16 ثانیه
تاریخ: مرداد 27، 1402

شات patron میره روی یخ، چرا نشه کَشو داریم میچینیم تا سقف، چرا نشه اکسمو جی افم روی تخت، چرا نشه تابستونا میاد اینجا برف، چرا نشه شات patron میره روی یخ، چرا نشه کَشو داریم میچینیم تا سقف، چرا نشه اکسمو جی افم روی تخت، چرا نشه تابستونا میاد اینجا برف، چرا نشه فراریشو مولتی کَش کرد جی ام بعد بطری غش کرد دارم میدم OD قشنگ هنوز oCb تو دستم رو OG لشم گذشتم پاک نمیشه همه خاطرات تخمیمم فانتزیته دورم شدن دافا زیاد باید میخوند پاپ سپی shit ببین هنوز خیابونا قبولم دارن یه روز تموم بشه کشا زبونم لالم اونوقت گرگا میان که محاصره کنن باید تک تک قدمامو محاسبه کنم دخی غیب میشه عیب نداره گل تمومه باس ویب دراره همشو من داشی پاشیدم بره داشت اصن چیزی سیو نداره شات patron میره روی یخ، چرا نشه کَشو داریم میچینیم تا سقف، چرا نشه اکسمو جی افم روی تخت، چرا نشه تابستونا میاد اینجا برف، چرا نشه رو مچم به جا رولکس بیاد یه ریچی میل دورم مدلا بلولن جا ریش سیبیل کش دراد روزی مینیمم فیفتی میل هی بکنم ریسکی deal شبام روی ویسکی chill گفتم نمیشه تو کتم نمیره دنیا مال منه هر کی میخواد ازم بگیره تو تونلم نباشه حتی انتها نوری باید واسه بچم بسازم یه امپراطوری یه اجاره تابستون کف کیش چرا نشه ده هزار نفر تو صف گیشه چرا نشه بچسبیم همه به رگ و ریشه چرا نشه همه میگن آخه مگه میشه چرا نشه خب فکر میکردن که من نا ندارم ولی سفت واستادم رو پام وا ندادم، نه نه خواستن له کنن باورامم کم نیارم وا میشه راه برا من نه من تو هدفام لیمیت ندارم میخوان منو ببینن پ بگو بلیط درارن همه هم دوره ایامم که اسقاطی شدن منم شخص پورو وسط استادیومم شات patron میره روی یخ، چرا نشه کَشو داریم میچینیم تا سقف، چرا نشه اکسمو جی افم روی تخت، چرا نشه تابستونا میاد اینجا برف، چرا نشه گفتن نمیشه گفتن نمیشه ولی شد ولی شد گفتن نمیشه گفتن نمیشه ولی شد ولی شد آرزوها بزرگ از روزی که از کمد بابام میپیچوندم من آبجو توبورگو تا ابد عوض کردم تابستونو با اُرگم بیت ساز شماره یک آبروشونو بردم کی فکرشو میکرد که این بچه خچالتی یه روزی بیاد بشه یه رپر تجارتی همش با سلبریتی و منزل سفارتیا غذاشو تو رستورانا پس بده به راحتی منو سپی بازم دور لی چت خندون تر از پل سیدجی جی genius و کصخله بیب موزیک های شماهاهم شول لیمه از بچگی میدادم من شکنجه اینارو زاخارا خیارن بیار سکنجبینارو شنبه مینارو میارم یکشنبه تینارو اگه مالیش خوب باشه سه شنبه سینارو دوتا خواهر میان روی تخت چرا نشه دویست میلی فقط meybach اجارشه فکر نکن جی جی هر شب یه جا لشه موفقیت هر کی ارادشه