غلبه مانی هامم FIVETAMUSIC

غلبه مانی

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 5 ثانیه
تاریخ: اسفند 24، 1401

یه جوری بنده من دلم به تو که هر چی ام الان بگم به تو یه گوشه از تموم حسمو نمیشه توی حرف بدم به تو چجوری از دلم بگم به تو بگم میتونه چی شه بعد تو بگم چقدر دلم شکسته خسته میشه بعد تو تموم زندگیم برای تو تموم قلب من فدای تو هوام شدی دوام شدی من چی بشم برای تو ماه بشم تو شبای تو راه برم تو هوای تو شاه توی قصه بشم برای تویی که قلب منی همه هم و غم منی شونه ی تو خونمه تنها نقطه ی امن منی قلب منی یعنی میمیرم تو که باهام قهری یعنی جونمو میدم تو باهام حرف بزنی حرف بزنی حرف بزنی یه جوری بنده من دلم به تو که هر چی ام الان بگم به تو یه گوشه از تموم حسمو نمیشه توی حرف بدم به تو چجوری از دلم بگم به تو بگم میتونه چی شه بعد تو بگم چقدر دلم شکسته خسته میشه بعد تو دلیل زنده بودنم شدی رفیق خنده و عمم شدی هوام شدی دوام شدی من چی شدم برای تو ماه شدم تو شبای تو راه رفتم تو هوای تو شاه توی قصه شدم برای تویی که قلب منی همه هم و غم منی شونه ی تو خونمه تنها نقطه ی امن منی قلب منی یعنی میمرم تو که باهام قهری یعنی جونمو میدم تو باهام حرف بزنی حرف بزنی حرف بزنی