برای (کور) دنیا FIVETAMUSIC

برای (کور)

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 13 ثانیه
تاریخ: مهر 18، 1401

برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زباله گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درخت های فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های بی گناهِ ممنوعه برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره‌ی که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای توخالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای قرص های اعصاب و بی خوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی برای آزادی برای آزادی