هر روز هر شب مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

هر روز هر شب

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 8 ثانیه
تاریخ: اسفند 29، 1399

هر روز میره یه روز دیگه بیدار میشم نیستی کنارم دیگه روزام تکراری هر روز بدتر دوریت به من از همه نزدیک تر هر روز هرشب چشمام بارونن روزام مثل شب دنیام وارونست از تنهایی بدجوری میترسم تب میکنم هرشب از توو میلرزم عشق تو دیگه نمیره از یاد مونده دلم با این همه فریاد فکر تو توو سرم عشق تو توو قلبم هر ثانیه یک بار اسم تو رو لبم هر روز هرشب چشمام بارونن روزام مثل شب دنیام وارونست از تنهایی بدجوری میترسم تب میکنم هرشب از توو میلرزم هر روز هرشب چشمام بارونن روزام مثل شب دنیام وارونست از تنهایی بدجوری میترسم تب میکنم هرشب از توو میلرزم هر روز هرشب چشمام بارونن روزام مثل شب دنیام وارونست از تنهایی بدجوری میترسم تب میکنم هرشب از توو میلرزم