آقا سحر FIVETAMUSIC

آقا

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 42 ثانیه
تاریخ: اسفند 27، 1399

می میرم برای تو اگه من تورو نبینم هی با ما راه بیا تا کی منتظرت بشینم قلم بوم بوم میزنه به همه میگم این عشقه منه هزار دفم دنیا بیام براش میمیرم یه تنه وای چه آقایی چه قدو بالایی آخه مگه داریم این همه رویایی وای چه آقایی چه قدو بالایی آخه مگه داریم این همه رویایی چشم براهَد شُد چشم بارانی از تو بیمارم گرچه درمانی مانده تا قلبت راه کوتاهی این تو این جانم دگر چه میخوایی وای چه آقایی چه قدو بالایی آخه مگه داریم این همه رویایی وای چه آقایی چه قدو بالایی آخه مگه داریم این همه رویایی وای چه آقایی چه قدو بالایی آخه مگه داریم این همه رویایی وای چه آقایی چه قدو بالایی آخه مگه داریم این همه رویایی