تمومه این شهر مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

تمومه این شهر

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 11 ثانیه
تاریخ: اسفند 20، 1399

تموم این شهرو وجب به وجب با تو خاطره دارم چی شد یهو الان یه دنیا از چشم تو فاصله دارم چی شدش عوض شدی یهو دلت ازم برید سر چی اینقد هردومون از هم پُریم بغل تو بغل بارون کنار عکسات گرفتم آروم بغل تو بغل عکسات خوابیدم هر شب خوابیدم آروم بغل تو بغل بارون کنار دستات گرفتم آروم بغل تو بغل عکسات خوابیدم هر شب خوابیدم آروم وقتی هیشکی نبود تو بودی وقتی هیشکی نخواست تو خواستی وقتی هیشکی نگفت دوست دارم وقتی هیشکی نبود بجنگه بیاد حال منو بفهمه بهت پر دادم و شدی پروانه م بغل تو بغل بارون کنار عکسات گرفتم آروم بغل تو بغل عکسات خوابیدم هر شب خوابیدم آروم بغل تو بغل بارون کنار دستات گرفتم آروم بغل تو بغل عکسات خوابیدم هر شب خوابیدم آروم