قصره رویایی دنیا FIVETAMUSIC

قصره رویایی

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 4 ثانیه
تاریخ: اسفند 06، 1399

تو از رویا رسیدی چقد همواره راهم تویه یک خواب شیرین انگاری صد ساله خوابم تا تو هستی کناره من محاله من ببازم می خوام از گرمی عشقت قصر رویایی بسازم شب که تو خوابی میشم ستاره توی آسمون تورو که میبینم دلم آروم میشه آروم جون دیگه نمیزارم تو جایی بری پیشم بمون شب که تو خوابی میشم ستاره توی آسمون تورو که میبینم دلم آروم میشه آروم جون دیگه نمیزارم تو جایی بری پیشم بمون میمیرم بی تو آخه چقده خوبی تو از کجا بگم از اینکه مهربونی تو دلمو بردی آخه بگو چجوری تو ندارم طاقت یه لحظه دوریتو شب که تو خوابی میشم ستاره توی آسمون تورو که میبینم دلم آروم میشه آروم جون دیگه نمیزارم تو جایی بری پیشم بمون شب که تو خوابی میشم ستاره توی آسمون تورو که میبینم دلم آروم میشه آروم جون دیگه نمیزارم تو جایی بری پیشم بمون شب که تو خوابی میشم ستاره توی آسمون تورو که میبینم دلم آروم میشه آروم جون دیگه نمیزارم تو جایی بری پیشم بمون شب که تو خوابی میشم ستاره توی آسمون تورو که میبینم دلم آروم میشه آروم جون دیگه نمیزارم تو جایی بری پیشم بمون