سهله سنگی ایسام FIVETAMUSIC

سهله سنگی

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 19 ثانیه
تاریخ: تیر 02، 1403

نمی خواستم بگم بهت ولی کابوس منی کاش تو این قایق هر دومون پارو میزدیم انگار موج بودمو خوردم تو ساحل سنگی توی قلب شکستن بد جور صاحب سبکی هی دیدم از دور بازیم دادی از قست خاطرهامو کشتیش رفت منو دادی از دست منو دادی از دست دنبال عشق گشتم زیاد کل شهرو پیچیدم واست ولی این کارا فقط از من بر میاد به خودم میگم نده بهش فرصتو هر چیم سوال میکنم هی حاشیه میره هر چی ساختیم فرو پاچیده دیگه رنگ پوستش مثل کاشی سفیده بین منو تو کی قاضیه دیگه باز بیا بگیر سمتم واسه تو از همه کندم نفسام به تنت بندن سوزوندی منو با لبخند لمسی الان روی تختم پس میزنی منو از قست میگردم میبینم نیستی رو میزت تیکت برگشت قلب منو بیا پس بده بزار همه چی از دست بره ساینت تو مخمه کنسره کاش این رابطه بهت درس بده رو تنت میخوابم گفنم با تو من خونمو میسازم الان بدونت خودمو میبازم کشارو ببین رو سرت میبارن چی میخوای میارن الان حال من بده راه میرم چشا بسته روی لبه هر چی میزارم انگار واست کمه فقط تو فکر تو خط و زنکس زندگی زد بمون سیلی قول دادی نزنی راستشو میگی دنیارو متر کنیم تا تشو بریم به هرچی میخواستیم با هم رسیدیم بگو بم برمیگردی چرا اینقدر بی رحمی هر دفعه قهر میکردی بهت حال دادم بازم رد میکردی ولی تش میدونم پیشم بر میگردی نمی خواستم بگم بهت ولی کابوس منی کاش تو این قایق هر دومون پارو میزدیم رو موج بودمو خوردم تو ساحل سنگی توی قلب شکستن بد جور صاحب سبکی هی دیدم از دور بازیم دادی از قست خاطرهامو کشتیش رفت منو دادی از دست منو دادی از دست دنبال عشق گشتم زیاد کل شهرو پیچیدم واست ولی این کارا فقط از من بر میاد