دور از نفست آرمان گرشاسبی FIVETAMUSIC

دور از نفست

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 30 ثانیه
تاریخ: تیر 01، 1403

با من چه کردی که تا نامت را می‌گویم لبهایم می‌سوزد با من چه کردی که تا می‌خوانم صدها نی در نایم می‌سوزد می‌ترسم نفسم دور از نفست در سینه بپوسد دور‌ از منظره ی خندیدن تو آیینه بپوسد آتش گرفتم در قعر دریا امشب دلم را از این جهنم بیرون بیاور تا صبح فردا شاید نمانم اکنون بیاور می‌ترسم نفسم دور از نفست در سینه بپوسد دور‌ از منظره ی خندیدن تو آیینه بپوسد ای شب چشمانت در تاریکی‌ها راهی روشن آخرین رویای شب تنهایی‌ها در جان من با تو خندیدن  می‌ترسم نفسم دور از نفست در سینه بپوسد دور‌ از منظره ی خندیدن تو آیینه بپوسد