صدای تو حامد همایون FIVETAMUSIC

صدای تو

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 29 ثانیه
تاریخ: خرداد 29، 1403

تو چنان بر دل نشستی گویی آرا قست جانم کرده ای میبری هر جا که میخواهی مرا عاشقی بی آشیانم کرده ای عشق تو همواره غوقا میکند عاشقی با من چه کارا میکند من فقط دارم تماشا میکنم با همین حالم مدارا میکنم مست و هیرانم جاننم بیمارم نکن زیر بارانم بی تابم ویرانم نکن موج موهایت چشمانت چقدر دریایی است بیش از این دیگر مجنون و پریشانم نکن مست و هیرانم جاننم بیمارم نکن زیر بارانم بی تابم ویرانم نکن موج موهایت چشمانت چقدر دریایی است بیش از این دیگر مجنون و پریشانم نکن تا سر سودای تو دین من است خنده هایت مرغ آمین من است عشق تو عادت دیرین من است لیلی چشم تو شیرین من است مست و هیرانم جاننم بیمارم نکن زیر بارانم بی تابم ویرانم نکن موج موهایت چشمانت چقدر دریایی است بیش از این دیگر مجنون و پریشانم نکن مست و هیرانم جاننم بیمارم نکن زیر بارانم بی تابم ویرانم نکن موج موهایت چشمانت چقدر دریایی است بیش از این دیگر مجنون و پریشانم نکن