عاشقه خسته احلام FIVETAMUSIC

عاشقه خسته

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 52 ثانیه
تاریخ: خرداد 26، 1403

آغوشتو وا کن این عاشق خسته محتاج تو و زنگ صداته ای ناب ترین عشق اعماق وجودم درگیر تو و برق چشاته ظالم نشو عشقم این قلب پریشونو اینجوری نسوزونو نرنجون ظالم نشو عشقم این عاشق دلخونو این چشمای گریونو نبارون معشوقه مغرور تا دیدمت از دور رفت قلبمو تو دام تو افتاد هر ثانیه انگار هر بار به تکرار تا دیدمت این حادثه رخ داد ظالم نشو عشقم این قلب پریشونو اینجوری نسوزونو نرنجون ظالم نشو عشقم این عاشق دلخونو این چشمای گریونو نبارون آغوشتو وا کن این عاشق خسته محتاج تو و زنگ صداته ای ناب ترین عشق اعماق وجودم درگیر تو و برق چشاته ظالم نشو عشقم این قلب پریشونو اینجوری نسوزونو نرنجون ظالم نشو عشقم این عاشق دلخونو این چشمای گریونو نبارون ظالم نشو عشقم این قلب پریشونو اینجوری نسوزونو نرنجون ظالم نشو عشقم این عاشق دلخونو این چشمای گریونو نبارون