منو با خودت ببر گرشا رضایی FIVETAMUSIC

منو با خودت ببر

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 39 ثانیه
تاریخ: خرداد 20، 1403

منو بگو آیندمو کنار تو دیده بودم به سرنوشت و بازیاش چه ساده خندیده بودم منو بگو که قبل تو عشقو یه بازی میدیدم چه جالبه که اینجا من به حرف مردم رسیدم منو با خودت ببر نخواه باشم در به در یا بگیر جونمو حالا یا میشه منم ببر منو با خودت ببر کجا میری بی خبر منو بگو گریم گرفته جلو تو وقت سفر منو با این این آدما تنها نذاری هم رفیق تو واسم جونی عزیزی هم قطاری هم رفیق من و تنهایی و خونه نمونیم چشم انتظار ما رو نکاری تو این چشم انتظاری هم رفیق منو با خودت ببر نخواه باشم در به در یا بگیر جونمو حالا یا میشه منم ببر منو با خودت ببر کجا میری بی خبر منو بگو گریم گرفته جلو تو وقت سفر