عاشق شدم سوگند FIVETAMUSIC

عاشق شدم

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 38 ثانیه
تاریخ: خرداد 18، 1403

شب و روز و عصر و نصف شب فکر میکنم هی به تو ساده اگه بخوام بگم بسته برام عشق تو مشکی سفید و سبز و زرد همشون میاد بهت بالا بری پایین بیای همه جوره میخوامت عاشق شدم عاشق دوتا پا روی قایق بزنیم دلو دریا اگه باشی موافق عاشق شدم عاشق دوتا پا روی قایق بزنیم دلو دریا اگه باشی موافق بزار برات من اون آدمی باشم که واسه عشقت هر کار بگی کرده که صد دفعه با یه قهر تو مرده هزار با نگات زندگی کرده عاشق شدم عاشق دوتا پا روی قایق بزنیم دلو دریا اگه باشی موافق عاشق شدم عاشق دوتا پا روی قایق بزنیم دلو دریا اگه باشی موافق