اره (فت کورش) آرتا FIVETAMUSIC

اره (فت کورش)

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 23 ثانیه
تاریخ: خرداد 12، 1403

امشبو نیستم فردارو آره دیس لاو نیستم گنگستارو آره کصا زیر بیستن چندتارو آره آره؟ آره Indica نیستم sativaro آره قبلیارو نیستم جدیدارو آره کارا توی جی کلاس کف یادگاره آره؟ آره انقدر بهت بد ریدم تو باس بگیری دوش موزیکات هیچی نی توش رتی می دونی موش داشتون ترنده خب از دوران نیموش می دونی بالاست ویوش شمارو میده کی گوش موزیکا on repeat کص خار یانگ مانی تو هنوز چاقی آویزونی انگار تارزانی میزنی دراگ باز همه چیتو به فاک دادی داش داری اعتماد بنفس فکر کردی برایانی اومدیم بالا بی سوتی کص نگو چاقال میوتی ندیدی تا حالا گیوتین میزنی سرشو ولی تو کالاف دیوتی کارا Lolipop تو دهنه تو نمی دونی دافت اسمم خاله رو کمرش کوری بپا رو این پولا خوابمون نبره رو کندی شاپم آهنگ بدیم کارمون خفنه ولکام تو کندی شاپ هر کی فکر کنی شب اینجاس همتونو زدیم ده هیچ ما قهوه ایت کرد ترویس اسکات امشبو نیستم فردارو آره دیس لاو نیستم گنگستارو آره کصا زیر بیستن چندتارو آره آره؟ آره indica نیستم sativaro آره قبلیارو نیستم جدیدارو آره کارا توی جی کلاس کف یادگاره آره؟ آره میکارن آرکاداشام تهران گل علفا پک میشه میره استانبول مرحبا رامبابا دادیم جر باندو ای بابا میاد میده میره بم کاروگو هاهاها رو خطم من رینگ رینگ شدم عین ترویس هی فین فین فین نمیدیم باخت زاخار win win win نیستش اصلا راش باما لینک مینک شین نمی دونم چی بود که روشیم از پریروز نه نمیپره فیوز شب درازه تو لیموز توی تلوزیون اسممون توی نیوز بد خامون روش سیاهه حاجی حاجی فیروز تا حالا از خودت پرسیدی چقدر کص میگی گرخیدی از پشت تلفنت فحش میدی قنچتو بگیریم یا با زبون خوش میری خوشتیپ خاکت میکنیم ولی کشتی نیست کشتیم this is how we do ایران همیشه با ما میمونه روی هوا نیستین شبیمون تهران مریضه و ترکامون میده شفا امشبو نیستم فردارو آره دیس لاو نیستم گنگستارو آره کصا زیر بیستن چندتارو آره آره؟ آره indica نیستم sativaro آره قدیمارو نیستم جدیدارو آره ریحانارو هیچوقت شکیرارو آره آره؟ آره