بزن تبار احاام FIVETAMUSIC

بزن تبار

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 59 ثانیه
تاریخ: خرداد 10، 1403

بی تو دگر شب من سحر ندارد از تو دلم خیال سفر ندارد می گرید آسمان هم به حال زارم برگرد ببین که بی تو چه بی قرارم بزن تبر به جانم درخت دل دگر نایی ندارد دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارد بزن تبر به جانم درخت دل دگر نایی ندارد دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارد تو رفتی و دنیامون پر امروزو و فردا هامون پر این تو نیستی نه، نه نمی کنم باور از این لحظه چشمامون تر باشه برو ولی آروم تر تا یکم بیشتر ببینمت این دم آخر بی تو دگر شب من سحر ندارد از تو دلم خیال سفر ندارد می گرید آسمان هم به حال زارم برگرد ببین که بی تو چه بی قرارم بزن تبر به جانم درخت دل دگر نایی ندارد دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارد بزن تبر به جانم درخت دل دگر نایی ندارد دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارد