۷۵۳۱۸ شایان اشراقی FIVETAMUSIC

۷۵۳۱۸

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 9 ثانیه

دلم میشم تنگ برات تا دور میشی پس الان باز بهم زنگ بزن حرف بزن کم نیار همه چی خوبه بزنیم سلامتی رابطمون زندگیه قبل تو ساده نبود می دونم نمیزاره دلم تنگ بشه می دونم همه حواس من پرتشه می دونم اگه یه روز باهام بد بشه دیوونم، دیوونم می دونم نمیزاره دلم تنگ بشه می دونم همه حواس من پرتشه می دونم اگه یه روز باهام بد بشه دیوونم، دیوونم واسه خاطر تو از خونه من بیرون زدم من چقدر دیوونتم من چقدر دیوونتم واسه خاطر اینکه یه کمی دیر اومدم قهر نکن بهت نمیاد اَه چقدر چندشیم ما این همه پا به پات اومدم قهر نکن واسه عشقمون بهت رو زد قهر نکن من عجیب کصخولتم جوز نزن قهر نکن قهر نکن می دونم نمیزاره دلم تنگ بشه می دونم همه حواس من پرتشه می دونم اگه یه روز باهام بد بشه دیوونم، دیوونم می دونم نمیزاره دلم تنگ بشه می دونم همه حواس من پرتشه می دونم اگه یه روز باهام بد بشه دیوونم، دیوونم