جاده شایان اشراقی FIVETAMUSIC

جاده

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 48 ثانیه

جاده بارونیه کاش برسم باز بهت بخدا وقتش نبود برم از خاطرت ولی تغییر کردی تغییرتو حقته من بگم هر چی به تو من بخاطر تو سوختم ولی نیست واست مهم هنوزم پای تو موندم ولی نیست واست مهم نمیایم برسون یه خبر باز از خودت من دلم تنگه هنوزم ولی نیست واست مهم من شبا یادت می افتم هر سری پیک میزنم آخرم میرمو از همه چی دل میکنم کاش بشه مثل قدیم دوباره نصف شبی باز بهم تکست بزنی من بخاطر تو سوختم ولی نیست واست مهم هنوزم پای تو موندم ولی نیست واست مهم نمیایم برسون یه خبر باز از خودت من دلم تنگه هنوزم ولی نیست واست مهم من بخاطر تو سوختم ولی نیست واست مهم هنوزم پای تو موندم ولی نیست واست مهم نمیایم برسون یه خبر باز از خودت من دلم تنگه هنوزم ولی نیست واست مهم