ماما (فت مهراد حددن & کاویانو) سیجل FIVETAMUSIC

ماما (فت مهراد حددن & کاویانو)

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 39 ثانیه

ببخشید مادرم زده باز به سرم خواستم این راهو نرم پشیمون نیستم یه ذره ام ببخشید مادرم نبود بار اولم نیست بار آخرم اینجوری راحت ترم اینجوری راحت ترم اینجوری راحت ترم اینجوری راحت ترم منه شاکی منه عاصی آسون با بهترین راضی منه هاسکی دستمه بازی تخمم داره محکمه قاضی شبا گاوی سنگینه آر وی چشمام چند ساله ندیده آبی سری چارلی خط میشه لابی میرم بالا روی سقف میشه پارتی ولی مامان همین خوبه کمه توم این جونور شوم از تو بوده همه اون بچه ات رفت یه آرتیست اومد چونکه نموند هیچوقت تو این ماتریکس تو خط حاضر شدم بالا مو بچینم تا با مغزم اون بالارو بگیرم این منه جدید خوده واقعیم پس خط بکش بره دیگه دوره سادگیم ببخشید مادرم زده باز به سرم خواستم این راهو نرم پشیمون نیستم یه ذره ام ببخشید مادرم نبود بار اولم نیست بار آخرم اینجوری راحت ترم کارا حد لالیگا دورم پره بادی گارد دیگه نیستش هابی کار، انقدر نزن مامی زار سفیده و خاویار روش ودکا با سیگار واسه غیر عادی هار انقدر داریم ما وی آر میدونم دورم مفت خور و کمراست ولی مامان هرکی جز تو که منو خواست عاقبت و کنه خدا خیر بخوابم وقتی میکشن صبا تی برم سنتروپز فرداش با موناک ایر هیچوقت خالی نشن این دوتا نی باشه راضی لوسیفر ازم که تا آخرش خوردم من رو این اسم قسم حتی اگه بشه نفرین پسری میره بالا اف سیکستین چه سریع کشورش براش حیف نیست گرمی پس میره روی میز پیز گرمی ببخشید مادرم زده باز به سرم خواستم این راهو نرم پشیمون نیستم یه ذره ام ببخشید مادرم نبود بار اولم نیست بار آخرم اینجوری راحت ترم اینجوری راحت ترم اینجوری راحت ترم اینجوری راحت ترم مامان ببخش اگه رفتارام هنوز پره اشکاله اگه زنگ زدی دیدی گوشیم اشغاله اگه یاد دادی به آدما عشق بدم ولی جوابم به اینا دوتافحش کش داره اگه نفس هام میده بوی برندی جای آب نبات جیبا پول و مندی رفیقام بدتر از خودم ردی کل شهر آویزونن به ما قندیل اگه چند ساله زندگیم به گاست روحم دارکه و وضعیت کی آس اشتباه گرفتن مث که با وگاس اینجارو رو میکنم پشت هم هی آس ببخش اگه شدم بدبین جای زن و بچه دورم یکی دوتا بد بی اگه توی کیفم همیشه بود چند جی ولی سرم بالاست وقتی رو میز خط نیست ببخشید مادرم زده باز به سرم خواستم این راهو نرم پشیمون نیستم یه ذره ام ببخشید مادرم نبود بار اولم نیست بار آخرم اینجوری راحت ترم اینجوری راحت ترم اینجوری راحت ترم اینجوری راحت ترم