چشمات فرزاد فرزین FIVETAMUSIC

چشمات

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 28 ثانیه
تاریخ: اسفند 28، 1402

اصن برق نگات با بقیه فرق داشت یه جوری که نمیشد چشمو ازش برداشت تو چشات برق داشت با بقیه فرق داشت تو چشات دریاس توش احتمال غرق داشت چشام دیدو دلم رفت نشستی توی قلبم آره دور دنیارو زدم تا تورو پیدا کردم صد دفعه عاشقت شدم صد دفعه توبه کردم ابدی شدی تو واسم دور سرت بگردم قفلم رو خنده هات دلم پیشت گیره اینجوری که با اون چشا میشی به آدم خیره چشات نفسگیره نفسمو میگیره میادو میزنه میره و گردن نمیگیره آخه قفلم رو خنده هات دلم پیشت گیره اینجوری که با اون چشا میشی به آدم خیره چشات نفسگیره نفسمو میگیره میادو میزنه میره و گردن نمیگیره بیا پیش خودم هر چی که شد فدا سرم فدا سرت بزار همه بدونن هیشکی نیاد دوروت آخه اونا که نمیدنن چه آتیشی زدی به دل عاشق من با اون چشای محشرت چشام دیدو دلم رفت نشستی توی قلبم آره دور دنیارو زدم تا تورو پیدا کردم صد دفعه عاشقت شدم صد دفعه توبه کردم ابدی شدی تو واسم دور سرت بگردم قفلم رو خنده هات دلم پیشت گیره اینجوری که با اون چشا میشی به آدم خیره چشات نفسگیره نفسمو میگیره میادو میزنه میره و گردن نمیگیره آخه قفلم رو خنده هات دلم پیشت گیره اینجوری که با اون چشا میشی به آدم خیره چشات نفسگیره نفسمو میگیره میادو میزنه میره و گردن نمیگیره