ی امشب مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

ی امشب

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 20 ثانیه
تاریخ: اسفند 27، 1402

یه امشب از فکر و خیال یک ذره بگذر غم هاتو بدش من تو بدش من یه امشب این بارو بذار زمین یه لحظه یک جوری بخند زمین بلرزه که دنیا همش شوخی محضه پس یه امشب بزن زیر همه غما و ترست بزن تو دل این ترانه پرسه بذار ثانیه عاشقانه تر شه پس یه امشب بزن زیر همه غما و ترست بزن تو دل این ترانه پرسه بذار ثانیه عاشقانه تر شه یه لحظه دستامو ببین گل میده دستت پر میشه همش تو خونه عکست یه لحظه رد میشی و تو میپیچه عطرت ماهم تو چشات میشینه برقش پیچیده حرفش پس یه امشب بزن زیر همه غما و ترست بزن تو دل این ترانه پرسه بذار ثانیه عاشقانه تر شه پس یه امشب بزن زیر همه غما و ترست بزن تو دل این ترانه پرسه بذار ثانیه عاشقانه تر شه