مگه چند بر زندم علی یاسینی FIVETAMUSIC

مگه چند بر زندم

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 58 ثانیه
تاریخ: اسفند 10، 1402

میخوام یه جوری زندگی کنم انگار قرار فردا صبح بمیرم قولامو جدی بگیر چون من به کسی قول نمی دم دوست داشتنم یه شکل دیگس نه از این مدلا که گل بگیرم ببین واقعیم نه از این کوچیکا که گنده میگن چمدونو بردار امشب از شهر با یه پرواز بکن به هر کی میگه اشتباه بهش بگو مگه چند بار زندم تا وقتی پلو من بیا خرجش کنیم هر چی درومد خودتو بسپور به من سخت نی نگو نه تو همه جون منی بی تو من مرده تنم پیشمی میخوام به کل این درا قفل بزنم سرهم کردی تو تیکه هامو از نو پیش هم جات دادم تو ته این قلب ترک خورده منم تو همه جون منی بی تو من مرده تنم پیشمی میخوام به کل این درا قفل بزنم سرهم کردی تو تیکه هامو از نو پیش هم جات دادم تو ته این قلب ترک خورده منم پس سمت هیچ احدی نرو خودم بلدم تورو تو بلدی منو این آدما حسودن از دم پس هیچو النی نکن از من این حرفا بعیدن ولی بی تو تنهاترینم تورو انگاری واسه من آفریدن تو همه جون منی بی تو من مرده تنم پیشمی میخوام به کل این درا قفل بزنم سرهم کردی تو تیکه هامو از نو پیش هم جات دادم تو ته این قلب ترک خورده منم تو همه جون منی بی تو من مرده تنم پیشمی میخوام به کل این درا قفل بزنم سرهم کردی تو تیکه هامو از نو پیش هم جات دادم تو ته این قلب ترک خورده منم