خطه قرمز سهراب پاکزاد FIVETAMUSIC

خطه قرمز

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 23 ثانیه
تاریخ: بهمن 19، 1402

انگار اصلا بی تو یجوریه تنها برم توی جمعا میره توهم اخمام دیدن چشمای خوشگل تو منو آروم میکنه وقتی که ندارم اعصاب اگه یه نفر باشه بخوامش تویی تاریکه قلبم چراغش تویی ما دوتا ساختیم این خونه رو با عشق حیف نیست الکی خرابش کنیم زنگ بهم بزن حرف باهام بزن هنوز تموم شهر میدونن تویی خط قرمزم بسه عشق من به کی غیر تو شب بخیر بگم زنگ بهم بزن حرف باهام بزن هنوز تموم شهر میدونن تویی خط قرمزم بسه عشق من به کی غیر تو شب بخیر بگم میدونی من حرفم حرفه الکی نمیرم طفره دلم تنگه واسه موهای لختت کجایی بده سرنخ بهم میزنه به سرم فکرای بی ربط میزنم بیرون هر شب تا دیر وقت تو تنها کسی هسی که نمیبینه اون روی منو هیچ وقت زنگ بهم بزن حرف باهام بزن هنوز تموم شهر میدونن تویی خط قرمزم بسه عشق من به کی غیر تو شب بخیر بگم زنگ بهم بزن حرف باهام بزن هنوز تموم شهر میدونن تویی خط قرمزم بسه عشق من به کی غیر تو شب بخیر بگم