حس کن سوگند FIVETAMUSIC

حس کن

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 51 ثانیه
تاریخ: بهمن 12، 1402

یه دشت یه کوه یه جنگل رو به آب زد بارون آروم پیچید بوی خاک یه بومِ رنگ که نیست شبیه شو دیدم فقط رنگ سیاه سفیدشو یه بارم نگاه کن دنیارو با چشمای باز شاید اون بهشتی که میگن این دورو وراست حس کن حالتو حس کن الانتو حس کن رو شونه هات اون دوتا بالته حس بودنو زیر نور ماه حس کن عشقو باز دور از این آدما حس کن حالتو بچرخ دور زمین طبیعتو نبین فقط از تو قاب عکس رو چی بستی درو بشکاف این پیلرو با پروانه ها برقص یه بارم نگاه کن دنیارو با چشمای باز شاید اون بهشتی که میگن این دورو وراست حس کن حالتو حس کن الانتو حس کن رو شونه هات اون دوتا بالته حس بودنو زیر نور ماه حس کن عشقو باز دور از این آدما حس کن حالتو