خیز پوبون FIVETAMUSIC

خیز

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 29 ثانیه

کیه که بجز من نگاتو می دزده همون دوتا چشمات که دروغ نمی گفتش بهم شک نکن نگو یادت نمی افته هر کی میبینتم اول حالتو میپرسه کیه که جز من نگاتو می دزده اَ اون دوتا چشمات که دروغ نمی گفتش بهم شک نکن نگو یادت نمی افته هر کی میبینتم اول حالتو میپرسه حسی بدی دارم بهش حسی بدی دارم بهش میخواد از بغلم بره قلبمو پس بده بهم اگه نمیخوادش دلت بازم من موندمو خودم دشمنام نزدیکن دورم رسیدیم تش یاد و خاطر تورم دود میکنم توی رولم جای لبام مونده هنوز رو بدن تو خودمم نباشم موزیکام میخوابه بغل تو نگو دلت تنگ نمیشه واسه این روزا این روزا نمیبینمت جلوم دوده تاریکه امیدم به این نوره تاریکه امیدم به این نوره دوره کیه که بجز من نگاتو می دزده همون دوتا چشمات که دروغ نمی گفتش بهم شک نکن نگو یادت نمی افته هر کی میبینتم اول حالتو میپرسه حسی بدی دارم بهش حسی بدی دارم بهش میخواد از بغلم بره قلبمو پس بده بهم اگه نمیخوادش دلت بازم من موندمو خودم دشمنام نزدیکن دورم رسیدیم تش یاد و خاطر تورم دود میکنم توی رولم جای لبام مونده هنوز رو بدن تو خودمم نباشم موزیکام میخوابه بغل تو نگو دلت تنگ نمیشه واسه این روزا این روزا