تو عرفان طهماسبی FIVETAMUSIC

تو

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 14 ثانیه

دل از من دلبری از تو سر از من سروری از تو دل خون و خراب از من  رخ حور و پری از تو  شب از من روز خوش از تو  دو چشم زنده کش از تو  غم از من خنده مال تو  همیشه خوش به حال تو آرامش جانم هرشب نگرانم  فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم  تو جان و جهانی ای روح و روانم دل از من دلبری از تو سر از من سروری از تو دل خون و خراب از من  رخ حور و پری از تو  شب از من روز خوش از تو  دو چشم زنده کش از تو  غم از من خنده مال تو  همیشه خوش به حال تو من شبم ماهم تویی  من غمم آهم تویی تو چه میخواهی که من  هرچه میخواهم تویی  سر و سامانم بیا  ای همه جانم بیا از که پرسم خانه ات  من نمی‌دانم بیا آرامش جانم هرشب نگرانم  فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم  تو جان و جهانی ای روح و روانم