چته کیمیا FIVETAMUSIC

چته

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 8 ثانیه

با رنگ چشمای تو لباسمو ست میکنم دیوونه میشم وقتی که لمست میکنم دوست دارم حسودیاتو که حساست میکنم وقتی که تو نیستی من رو قلبم یه خراش دارم علاقه ی شدید به صحبت های یواش دارم دنیارو میخوام چیکار وقتی تورو به جاش دارم چته که افتادم پیش تو به تته پته دل من عاشق کم و زیادته اولین بوسه رو یادته بگو چته چیکار کردی که دلم اینجوری گیرته زیر سر اون چشای بی نظیرته روزی که دیدمتو یادته دوست دارم فقط خود خودم باشم پهلوی تو نگرانم که دوستات تاثیر نزارن روی تو می ارزه به کل این دنیا یه تار موی تو تو بمون بیخیال حرفای پوچو نبین رو صفحه ی گوشیم عکس تورو گذاشتم ببین تو بمونی این عشق هیچ جوره نمیخوره زمین چته که افتادم پیش تو به تته پته دل من عاشق کم و زیادته اولین بوسه رو یادته بگو چته چیکار کردی که دلم اینجوری گیرته زیر سر اون چشای بی نظیرته روزی که دیدمتو یادته