الماس ناصر زینالی FIVETAMUSIC

الماس

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 12 ثانیه
تاریخ: مرداد 20، 1402

من اگه خوردم زمین تو منو جمع کن مثل بچه ها منو نوازشم کن سر بزار رو شونه هام نفس بزن که به صدای قلب تو بد عادتم چون واسه تو دریا شدم که ساحلم شی واسه تو شمع شدم پروانه ام شی خودمو به هر دری واست زدم تا قلبتو نشونه رفتم مال من شی تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام یا بهم بگو کجایی راهو چشم بسته بیام نه نمیزارم کسی دیگه ازم دورت کنه پاش بیوفته سر عشق تو از اون دیوونه هام تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام یا بهم بگو کجایی راهو چشم بسته بیام نه نمیزارم کسی دیگه ازم دورت کنه پاش بیوفته سر عشق تو از اون دیوونه هام وای چه حای داریم امشب بیا باز تو دل شب بزنیم بیرون خیره به چشای هم شیم صدای قلبامون با هم بشه میزون مثل الماسه دوتا چشات ندیدم هیچ موقع نگات پرت شه هر کسی بد تورو بخواد نمیخوام از جلو چشای من رد شه تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام یا بهم بگو کجایی راهو چشم بسته بیام نه نمیزارم کسی دیگه ازم دورت کنه پاش بیوفته سر عشق تو از اون دیوونه هام تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام نه نمیزارم کسی دیگه ازم دورت کنه