دامی علی اردوان & سهراب مج FIVETAMUSIC

دامی

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 30 ثانیه
تاریخ: مرداد 14، 1402

هرکی با بوده داشته داستان زیاد داش با ما بد شی میری اینجا لا کار فیلان همه پولا تو لوله خشابا گلوله اکیپ ما میگن فقط دادادشا اوو دمّی، دمّی اوو دمّی اکیپا سمی اوو دمّی، دمّی اوو دمّی انت فی قلبی اوو دمّی، دمّی اوو دمّی اکیپا سمی اوو دمّی، دمّی اوو دمّی انت فی قلبی لفظام مرزارو رد کرد بگو الله اکبر اکیپ الواتو ردن اخماتو وا نکنی شلوارو کندن اَ تهران و بیروت تا مسقط همه پرچم دار همه هفت خط اگه دوست داری داستان البته بزار بگم ببرنت تورو یه جا خلوت اگه تو دیدمی باید بگی کوچیکمی قورتت میدم سه سوته هم شکمی شب میخوابی با ترس با تب و لرز یهو تو صندوق عقب پا میشی لب مرز پ بگو اوو دمّی زاخارا جنگی دافا پلنگی عجب تیم گنگی نکن دیگه با ما یکی بدو میزنیم میجوییم خودتو اون اکیپتو اوو دمّی، دمّی اوو دمّی اکیپا سمی اوو دمّی، دمّی اوو دمّی انت فی قلبی اوو دمّی، دمّی اوو دمّی اکیپا سمی اوو دمّی، دمّی اوو دمّی انت فی قلبی تو اکیپ ما داشی بدون یه قانونه تش بدخواه رفیقامونو میگاییم پ بپا جونور وقتی حرف میزنی جلوم نگیر فاز خوبارو چون خوب بلدیم بگیریم ماها حال کونارو با ما شب بگردی شاید بفهمی کیا شیرن تو که دلشو نداری ولی بیا جیگر سیاه نکن مارو که من خودم سیاتیکم میپیچم به پروپات بپاچی که چیا جیبم دارم چون اینجا هر کی شاخ شد دادن داداشا قورتش بالاخوات بوس بش میدم بالاها لوسر شه هر کی بد بود فهمید باید اصن با ماها دوست شه وگرنه عروس میشه میاد شاباشا روش بچ ماها واسه تو که خطریم عشقی قیاست با ما چه مثل زشتی آخر زمونه عجیبه داش از خودت مایه بزار نه از جیبت داش اوو دمّی، دمّی اوو دمّی اکیپا سمی اوو دمّی، دمّی اوو دمّی انت فی قلبی اوو میریزیم رو سرت کارتری چاقی جون کار جمه کشا میاد خیلی فاکینگ کول نمیخوره شعبت به ما بزن داشی زور حاجی زود گنده ایم میگه اینو اعداد بالاسرتونیم مثل پهباد میدرخشیم اومدیم از آسمونو فاروق جولری میده الماسمونو