زارع زارع اشون FIVETAMUSIC

زارع زارع

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 59 ثانیه
تاریخ: تیر 13، 1402

بعد یه عمری سر سری تورو چشم من دید زیر چشمی خندید خب دل مام لرزید نمی دونم واسه این دل پر توقعمه یا توهمه ولی حسم عجیبه و پام رو پام بند نیست بدو و یه کاری بکن که قلب من آشوبه یه چیزی تو قلب من هی صبح تا شب میکوبه فکر کردم دلم سنگ شده پس چرا بازم تنگ شده بدو بیا که سرت تو شهر جنگ شده ذره ذره ذره ذره اون فقط واسه من یه نفره نمی دونم چیکار کنم فکرش اصلا نمی پره من موندم و حال بدم واست قید دنیارو زدم ببخش اگه فقط همینو بلدم ذره ذره ذره ذره اون فقط واسه من یه نفره نمی دونم چیکار کنم فکرش اصلا نمی پره من موندم و حال بدم واست قید دنیارو زدم ببخش اگه فقط همینو بلدم همه دیدن دلمو گرفت ازم کم کم از منی که گفته بدم دل نمی بندم وقتایی که جدیم یشی من بی موقع میخندم آخه با تو ندارم هیچ ترسی از آیندم هر کی مثل من دیوونس بلند بگه آره همه دیدن مثل ما این دنیا کم داره وقتی بیماره اصن خوابه یا بیداره من کنارشم آخه دلم گرفتار ذره ذره ذره ذره اون فقط واسه من یه نفره نمی دونم چیکار کنم فکرش اصلا نمی پره من موندم و حال بدم قید دنیارو زدم ببخش اگه فقط همینو بلدم ذره ذره ذره ذره اون فقط واسه من یه نفره نمی دونم چیکار کنم فکرش اصلا نمی پره من موندم و حال بدم واست قید دنیارو زدم ببخش اگه فقط همینو بلدم