عشقه قدیمی هامم FIVETAMUSIC

عشقه قدیمی

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 22 ثانیه

مثل من کسی شبیهت نمیشه مثل من کسی رفیقت نمیشه مثل تو کی میشه جای من وسط قلب تو بوده قلب من خونه ی امن تو بوده قلب تو چی میشه خداحافظت عشق قدیمی خداحافظت همدم شب هام خداحافظ ماه قشنگم خاطراتتو میبرم همرام مینویسمشون توی شعرام مینویسم اسمتو رو سینم میبرم تورو تا ته رویا تورو باز تو رویا میبینم خداحافظت عشق قدیمی خداحافظت همدم شب هام خداحافظ ماه قشنگم خاطراتتو میبرم همرام مینویسمشون توی شعرام مینویسم اسمتو رو سینم میبرم تورو تا ته رویا تورو باز تو رویا میبینم مثل یه قصه ی کوتاه مثل یه خواب قشنگ بود تلخ و شیرین هر دو باهم توی یه قاب قشنگ بود چقدر این عشق قشنگ بود خداحافظت عشق قدیمی خداحافظت همدم شب هام خداحافظ ماه قشنگم خاطراتتو میبرم همرام مینویسمشون توی شعرام مینویسم اسمتو رو سینم میبرم تورو تا ته رویا تورو باز تو رویا میبینم خداحافظت عشق قدیمی خداحافظت همدم شب هام خداحافظ ماه قشنگم خاطراتتو میبرم همرام مینویسمشون توی شعرام مینویسم اسمتو رو سینم میبرم تورو تا ته رویا تورو باز تو رویا میبینم