ی روزی کورش FIVETAMUSIC

ی روزی

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 20 ثانیه
تاریخ: آبان 20، 1401

یه روزی یکی شد منو تو راهمونو یه روز پس می گیریم ما با هم خاکمونو یه روز پر می کشیم دوباره تو این آسمونو همه جشن می گیریم یه روزی آزادیمونو یه روز که آسمون جا بارون خون نباره یه روز که بوسه ی عاشقی زندون نداره مادری بی خبر دل لرزون نداره جوونش یه گوشه تن بی جون نداره همه کوچه خیابونو زدم بی وقفه فریاد یه روزی تا ببینم موی تو می رقصه در باد رها می شم در آغوشت یه روز آزاد آزاد امیدُ مادری با نام وطن یاد ما داد همه کوچه خیابونو زدم بی وقفه فریاد یه روزی تا ببینم موی تو می رقصه در باد فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد شرف را مادری با نام وطن یاد ما داد یه روزی یکی شد منو تو راهمونو یه روز پس می گیریم ما با هم خاکمونو یه روز پر می کشیم دوباره تو این آسمونو همه جشن می گیریم یه روزی آزادیمونو یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست زیاد دور نیست فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری! بر زور و ستم و قلدری فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده بر چنگیز مغول غالب شده‌است این ها کی هستند که فرهنگ ایران بر این‌ها غالب نشه؟