باهم یکی سوگند FIVETAMUSIC

باهم یکی

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 5 ثانیه
تاریخ: آبان 10، 1401

با این همه درد چه کنم با این همه غم چه کنم تا کی باید بشکنمو توی خودم گریه کنم تا کی باید ببینمو این دردارو قصه کنم به کی باید تکیه کنم تو هم یکی مثل خودم آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی ولی توو اوج تاریکی ما شدیم با هم یکی بدون دستپاچگی با هم از فردا بگیم ولی توو اوج تاریکی ما شدیم با هم یکی بدون دستپاچگی با هم از فردا بگیم به خونه بر میگرده زود مامان نگرانش نشو بابا نگرانش نشو میسازه آیندشو به خونه بر میگرده زود بابا نگرانش نشو مامان نگرانش نشو میسازه آیندشو آزادی آزادی آزادی آزادی شب که میشه توو قلبامون امید و آرزو میاد دوباره انگیزه میشه دلامون آزادی میخواد شب که میشه توو خونه ها صدای گریه نمیاد تاریکی ها میمیرن و جاش روزای روشن میاد به خونه بر میگرده زود مامان نگرانش نشو بابا نگرانش نشو میسازه آیندشو به خونه بر میگرده زود بابا نگرانش نشو مامان نگرانش نشو میسازه آیندشو آزادی آزادی آزادی آزادی