ما کورش FIVETAMUSIC

ما

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 1 ثانیه
تاریخ: آبان 03، 1401

بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی وای از آن روز که من و تو ما شویم قطره قطره جمع چو دریا شویم این شب تلخ گرچه دیر می گذرد آید آن روز که صبح فردا شویم بسیجیا کردن خواهرا و داداشامو دوره اگه ولت کردن نصفه شب چون بازداشگاها پره کارگر نون نداره ولی جیب حاج آقا تپله پول ملتو تولش میبره کانادا بخوره هر روز میمیره گلی از این باغو اینجا ایران توش میجنگن با پلیس عراقو زیاد فرقی نمیکنه دیگه داعش با این رژیم برای زندان شریف تا دانشگاه اوین توو مدرسه ها همه کردن عکساتونو پاره نخبه فراری سرمایه ملی سطلای زباله این پاییز باید به حالتون از ابرا خون بباره یه روز همتون میمیرید ولی مهسا موندگاره من باید ببینم آزادی وطنو به چشام پره تنفره صدام بهش نگید اعتراض این دفعه هدف خود نظامه سید علی کوشی؟ مرده باشی هم اومدم بدلاتو *گام بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی رژیم یه اتوبوس توو جاده مرگ میچرخونتش یکی با یه دست بخونید فاتحش برای دختر آزادی خواه که میگن فاحشس یه روز میاره خبر آزادی قاصدک برا سنندج برای قتل عام مردم سید علی بسته انقدر خون نسل ما رو نخور تو دیکتاتوری بستی دست هرچی شاه اَ پشت دم کورونا گرم حداقل بچه هارو نکشت حاجی عروسی تولشونه تووال ای میره کاخ برعکس نیکا هفده سالگیشو جشن گرفت زیر خاک انگار هم کری هم به کل کوری ببین هشتاد میلیون دارن میگن نه به جمهوری برای شاعرا که میچینن توی بند ردیف یه مصرعشون می ارزه به بیت رهبریت برای اشتباه پنجاه و هفت زنده باد انقلاب نسل هشتاد و زن بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی وای از آن روز که من و تو ما شویم قطره قطره جمع چو دریا شویم این شب تلخ گرچه دیر می گذرد آید آن روز که صبح فردا شویم اعتراض کنید مردم بلند شید چرا نشستید میخواید بشینید تا حتما پدرمادر خودتون رو اعدام بکنند بعد اعتراض بکنید؟ میخوایند بچه های خودتونو در ایران اعدام بکنند بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست بلند شید اعتراض کنید مردم