بلا کیاو بهین & سمن FIVETAMUSIC

بلا کیاو

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 52 ثانیه
تاریخ: مهر 26، 1401

یه نفر از دور داره میخونه آسمون وحشت ما سفره ی طاعونه شرم از این کابوس شرم از این افسوس شرم از این رنج بیهوده پرده ی آخر زندگی از سر روی طلیعه ت خاکستر از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدمها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو یا همه با هم یا همه تنها روز نو یا شب بی فردا میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدمها خاک این گندم تو خیابونه خوشه ی خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه این یه آغازه پنجره تا رویا بازه یا همه با هم یا همه تنها بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب ما که بیداریم تا فردا آخرش زنجیر ظلم عالمگیر میشکنه با دستای ما