سروده زن مهدی یرهی FIVETAMUSIC

سروده زن

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 0 ثانیه
تاریخ: مهر 12، 1401

زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی به نام تو که اسم رمز ماست شب مهسا طلوع صد نداست بخوان که شهر سرود زن شود که این وطن وطن شود شباهنگام میان کوچه ها به در کوبد که نوبت شماست برادرم که سنگر من است چو سایه سار روشن است دویدنش فراخ سینه اش چو جان پناه و مامن است بر تن شاهدان تازیانه میزنند این ز جان خستگان پاره ی تن منند به جای او به قلب من بزن جهان ترانه می شود امان بده ببوسمش به خون که جاودانه می شود بسته بالای سر گیسوان چه هیبتی ست کشته اند هرکه را راوی جنایتی ست سفر چرا؟ بمان و پس بگیر ز جورشان نفس بگیر بخوان که شهر سرود زن شود که این وطن وطن شود