برای شروین حاجیپور FIVETAMUSIC

برای

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 31 ثانیه
تاریخ: مهر 07، 1401

برای تو کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زباله گرد آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درخت های فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های بی گناه ممنوعه برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره‌ی که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای توخالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای قرص های اعصاب و بی خوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی برای آزادی برای آزادی ♡ Because of dancing in the street ... ♡ Because of being afraid, every time we wanted to kiss our lovers in the street ... ♡ Because of my sister, your sister and our sister ... ♡ Because of changing rotten minds ... ♡ Because of the embarrasment of empty pockets ... ♡ Because of yearning for a normal life... ♡ Because of a child picks rubbish, and his/her dreams... ♡ Because of a command economy ... ♡ Because of air pollution ... ♡ Because of "Valiasr" Avenue, and its dying trees... ♡ Because of the new-born cheetah (Pirooz) that may go extinct... ♡ Because of innocent, outlawed dogs... ♡ Because of tears that don't stop... ♡ Because of the longing to repeat the moment an image... ♡ Because of smiling faces on our profiles ... (one day) ♡ Because of students and their future... ♡ Because of a forced paradise .... ♡ Because of imprisoned talents ... ♡ Because of Afghan kids... ♡ Because of endless "because of"s ♡ Because of empty slogans... ♡ Because of rubble from all the collapsed buildings that you built... ♡ Because of tranquility... ♡ Because of sunshine after those long nights... ♡ Because of anti-anexiety pills, and sleeplessness... ♡ Because of man, country, rebuilding... ♡ Because of the girl who wished she were a boy... ♡ Because ofwomen, life, freedom ..... freedom