دلم الل۳ FIVETAMUSIC

دلم

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 29 ثانیه

دیوونت شد اونی که سخت میشدش عاشق کم آورده هر چی میگی باز میگه باشه همه میگن توو گوشم کار من ریسکه دلی که رفته دیگه برگشتنی نیست که بری هر جا سبز میشم بازم سر راهت تا بفهمی عشقمو بهت بشه ثابت نه دیگه من به جدایی تن نمیدم جز تو این حرفارو به هیشکی نمیگم من دلم دلم دلم هنوز گرمه نگاته هر جا که بری ترس من از لغزش پاته آخه چشم یه شهر دنبال چشمای سیاته هر جا که بری این دیوونه باز سر راته حرفه تو هر جا میشه زود میکنم بحثو عوض نمیخوام از تو بگن حتی شده بی قصد و غرض دست من نیست دلم بد جوری روت حساسه قلب من سختگیره توو انتخابش وسواسه واسه من عادیه اصن هر چی میگن بزار بگن من حسودم نمیخوام در موردت نظر بدن می دونم هر جا میری حواس همه سمت توئه قلب من از این به بعد با من نی کف دست توئه من دلم دلم دلم هنوز گرمه نگاته هر جا که بری ترس من از لغزش پاته آخه چشم یه شهر دنبال چشمای سیاته هر جا که بری این دیوونه باز سر راته