باطل شادمهر عقیلی FIVETAMUSIC

باطل

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 43 ثانیه
تاریخ: تیر 17، 1401

هر چی گفتم بهت نرو نمیرسید بهت صدام تا کی بگردم تورو لایه بغض و گریه هام یاد تو میندازه منو هوای خیس این شهر لا لایی میخونه بارون برام آروم نمیشم اون که با خودخواهیاش این عشقو باطل کرد بهم بگو تو بودی یا من اون که پامونو رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا من تو کجایی که الان دریا دلش تنگه ببینه ما دوتا رو با هم اون که با خودخواهیاش این عشقو باطل کرد بهم بگو تو بودی یا من اون که پامونو رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا من تو کجایی که الان دریا دلش تنگه ببینه ما دوتا رو با هم پایه های عشقمون روی یه مُش خاک بود تا اینجاشم خطرناک بود که رفتی و همش شد رو دلم آوار ترسم از این بود بگی بم تیکه های قلب مُردتو با دستای خودت بردار هر کاری کردم چهار دیواری دلم بشه خونت اما نشد من خبر دارم که گشتی مثل من یکی شه دیوونت پیدا نشد اون که با خودخواهیاش این عشقو باطل کرد بهم بگو تو بودی یا من اون که پامونو رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا من تو کجایی که الان دریا دلش تنگه ببینه ما دوتا رو با هم اون که با خودخواهیاش این عشقو باطل کرد بهم بگو تو بودی یا من اون که پامونو رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا من تو کجایی که الان دریا دلش تنگه ببینه ما دوتا رو با هم