چه خوبه حالم ستین FIVETAMUSIC

چه خوبه حالم

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 49 ثانیه
تاریخ: مرداد 11، 1400

نگاه چه بی سرو صدا عاشق شدم با یک نگاه یه چیزی داره تو چشاش دلم میره هی بی هوا همیشه خندس رو لبش کنار نمیام با کمش جوری نگام میکنه که دلم میفته به طپش دلم باز زیرو رو شد با عشقش رو به رو شد شده انگاری ماهم توو شب سیاهم باهاش چه خوبه حالم نباشه بی قرارم بمونه واسه قلبم عاشق بشه کم کم تو چشاش دیدم دنیامو تموم رویاهامو حتی یه روزم دیگه نباشه نمیخوامو جذابه صفر تا صدش راه میام با خوب و بدش کنار نمیکشم من میمونم من تا تهش دلم باز زیرو رو شد با عشقش رو به رو شد شده انگاری ماهم توو شب سیاهم باهاش چه خوبه حالم نباشه بی قرارم بمونه واسه قلبم عاشق بشه کم کم دلم باز زیرو رو شد با عشقش رو به رو شد شده انگاری ماهم توو شب سیاهم باهاش چه خوبه حالم نباشه بی قرارم بمونه واسه قلبم عاشق بشه کم کم