تو فقط برو آنیتا FIVETAMUSIC

تو فقط برو

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 6 ثانیه
تاریخ: مرداد 06، 1400

با دلم بد تا میکرد یه جوری که حرصش خالی شه نمیدونس دل من بچه نیست و خوب حالیشه میدونست عاشقشم و من واسه اون بهترینم تا میتونست جلو چشمام از همه دلبری کرد یه جوری باهام بد شد یهویی باهام سرد شد دست انداختن من براش یه عادت شد منو تنها توو خونه گذاشت و راحت شد یه جوری گذاشت و رفت که حال دلم بد شد ته چشمات میبینم که دیگه راهی نیستش داشتن منم همیشه دلبخواهی نیستش تو میگی با رفتنت همه چی عالی میشه تو فقط برو ببین دلم چه حالی میشه از اولشم کار ما اشتباه بود اشتباه گفته بود میخواد بره اشتباه بود عشق ما حالا باید سر بزارم روی شونه های کی بوسه هامو بکارم روی گونه های کی شاید برای تو آسون باشه ولی نه واسه من من نمیخوام مثل برف رو بوم خونه آب بشیم ته چشمات میبینم که دیگه راهی نیستش داشتن منم همیشه دلبخواهی نیستش تو میگی با رفتنت همه چی عالی میشه تو فقط برو ببین دلم چه حالی میشه ته چشمات میبینم که دیگه راهی نیستش داشتن منم همیشه دلبخواهی نیستش تو میگی با رفتنت همه چی عالی میشه تو فقط برو ببین دلم چه حالی میشه