باز میریم باهم (فت سامی لوو) سیجل FIVETAMUSIC

باز میریم باهم (فت سامی لوو)

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 49 ثانیه
تاریخ: مرداد 30، 1400

تموم بشه باز میریم با هم دنیارو میگیریم ما هم بیخیاله وقت بیخیاله وقت تموم بشه باز میریم با هم می دونیم که نمی شیم آدم میریم تویه تخت میریم تویه تخت خودمون عشقم اصن نترس بسپُر به من این وسطم نشو ازم دلخور این کوفتی تموم بشه رسما به کل میریم هر جا بخوای بگو اصلا ملبورن تویی واسه این قلبم دکور پس با هم میکنیم این صبرم اسکورت می دونم این میکروب بدی بود واسه اینه چند ماهه رو دیلدویی شبا زود آره این روزا پروازا بستس ولی هنو واسه ی الماسا وقت هست مرزا باز شه بوردینگ پستو ایمیل میکنم که مرفینم لب توست یاد گرفتیم تو این یه سال هیچی سخت تر نیست از این دوری انگار پس آماده کن که دیدار نزدیکه می سازیم از این دیوار صد تیکه تموم بشه باز میریم با هم دنیارو میگیریم ما هم بیخیاله وقت بیخیاله وقت تموم بشه باز میریم با هم می دونیم که نمی شیم آدم میریم تویه تخت میریم تویه تخت خودمون فقط کافیه لب تر کنی از پاریس بریم با هم لندن فوری هر کاریم کنیم اصلا طوری نی این مدت واسه زنده بوندن خوردیم تلنگری آره پارسالو شکسته شدیم ولی آخرش اون که با هام میرقصه تویی واسه بوس بیا ماسکو پاره کنیم عشقو تو لختیمون باز خلاصه کنیم این عشق شده تست فوری آره مثبته مثبته لنگ ظهری پا میشیم بزنیم تازه بلادی مری هیچوقت نمیخواستی با یه کس عادی بری واست شده میفروشم همه کوئینامو اتر‌، دات بگو تا دوج و کاردانو بیا شروع کنیم با هم تازه داستانو آره تازه داستانو تموم بشه باز میریم با هم دنیارو میگیریم ما هم بیخیاله وقت بیخیاله وقت تموم بشه باز میریم با هم می دونیم که نمی شیم آدم میریم تویه تخت میریم تویه تخت خودمون